6. Binnenhof - Torentje minister-president

Constitutioneel 

Het Torentje

Artikel 45 van de Grondwet noemt de minister-president. Dit artikel formuleert ook dat alle ministers samen de ministerraad vormen. In de ministerraad wordt het beleid van de regering besproken en vastgesteld. De minister-president is voorzitter van de ministerraad en minister van Algemene Zaken. De ministerraad komt elke vrijdag bijeen op het ministerie van Algemene Zaken in de Trêveszaal.

Artikel 45 Grondwet

1. De ministers vormen te zamen de ministerraad.
2. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.
3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Geschiedenis

In 1849 werd het Torentje voor het eerst door de voorzitter van de ministerraad, de minister van Binnenlandse Zaken Johan Rudolph Thorbecke, in gebruik genomen als werkvertrek. Overigens gebruikte Thorbecke - onder andere minister van 1849 tot 1853 - de titel minister-president nog niet. Die titel kennen we pas sinds 1945. Pas in 1983 is de ministerraad opgenomen in de Grondwet. Voorheen werd hiervan slechts zijdelings melding gemaakt.

Architectuur

Het Torentje dateert uit de veertiende eeuw. Oorspronkelijk diende het als zomerprieel van de graven van Holland. Later is het Torentje omgevormd tot een vestingwerk. Het Torentje kreeg schietspleten en kantelen. De ramen en de torenspits werden in 1547 aangebracht.