5. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Constitutioneel 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel 3 gaat over gelijke benoembaarheid in openbare dienst. Bij de selectieprocedures voor ambtenaren mag dus in principe geen onderscheid worden gemaakt naar sekse, uiterlijk, geloof enzovoort.

Artikel 109 van de Grondwet legt de basis voor de rechtspositie van ambtenaren, zoals die expliciet in de Ambtenarenwet is geregeld. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor een goed functionerend (rijks)ambtenarenapparaat.

Artikel 3 Grondwet

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Geschiedenis

Lange tijd mochten mensen slechts werken als ambtsdragers voor de Nederlandse staat als zij van protestantse huize waren. Pas aan het einde van de achttiende eeuw kwam aan dit gebruik een einde.

Architectuur

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (links) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (midden) zijn eind 2012 opgeleverd en vanaf begin 2013 in gebruik. De gebouwen zijn ongeveer 146 meter hoog. Het complex is ontworpen door de Duitse architect Hans Kollhoff en is eigendom van de Rijksgebouwendienst. Rechts staat een woontoren van 125 meter hoog.