29. Nationale ombudsman

« 
Vorige
|
|
Volgende
 »

Constitutioneel 

Nationale Ombudsman

In artikel 78a in de Grondwet wordt de Nationale ombudsman genoemd. De Nationale ombudsman is een ‘Hoog College van Staat’. Hij is een onafhankelijke functionaris. Artikel 78a stelt dat de Nationale ombudsman onderzoek doet naar de handelingen van de overheid (Rijksoverheid, provincies en waterschappen). Hij doet dit na een klacht van een burger. De ombudsman gaat na of een overheidsorgaan zich onbehoorlijk heeft gedragen tegen betrokkene(n). Ook klachten van burgers over gemeenten worden door de ombudsman behandeld, tenzij deze een eigen ombudsman hebben. De Nationale ombudsman heeft ook zelf het recht onderzoek te doen naar het gedrag van de overheid. De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman.

Artikel 78a Grondwet

1. De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.

Geschiedenis

Sinds 1982 bestaat het instituut van de Nationale ombudsman om klachten over de overheid te behandelen. In 1999 is een artikel over de ombudsman in de Grondwet opgenomen.

Architectuur

Het pand van de Nationale ombudsman is in 1959 gebouwd. De gevel heeft een sobere uitstraling, door het vele glas en de aluminium kozijnen. Voordat de Nationale ombudsman het gebouw ongeveer tien jaar geleden betrok, is het gerenoveerd door Rob Hootsma. Vooral het interieur is toen onder handen genomen. Het transparante karakter van het gebouw staat symbool voor het open karakter van het werk van de Nationale ombudsman. Dit uit zich in de vele transparante of semitransparante glaswanden en open trappen. Door het gebruik van 'eerlijke' materiaalsoorten wil de Nationale ombudsman zakelijke eenvoud uitstralen. Zo zijn de deuren gemaakt van vurenhout en de wanden en kasten van berkenmultiplex. Het materiaal is stevig, wat de betrouwbaarheid van het instituut benadrukt. Hoewel voornamelijk is geïnvesteerd in de binnenkant van het gebouw, trekken ook de kolossale voordeuren bij de entree de aandacht. Hiermee opent de Nationale ombudsman zijn deuren voor iedereen die een klacht bij hem wil indienen over de overheid. Naast de toegankelijkheid wordt ook het luisterend oor bij de entree benadrukt. Op de trappartij zijn bronzen oren van kunstenaar Pieter Laurens Mol aangebracht. 

« 
Vorige
|
|
Volgende
 »