27. Kuyperhuis

Constitutioneel 

Kuyperhuis

De titel minister-president kennen we pas sinds 1945. De minister-president is de voorzitter van de ministerraad en het hoofd van het ministerie van Algemene Zaken. Overigens is de ministerraad pas in 1983 opgenomen in de Grondwet, in artikel 45. Dit artikel stelt dat alle ministers samen de ministerraad vormen. De raad komt elke vrijdag bijeen op het ministerie van Algemene Zaken in de Trèveszaal. Hier wordt het beleid van de regering besproken en vastgesteld.

Artikel 45 Grondwet

1. De ministers vormen te zamen de ministerraad.
2. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.
3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Geschiedenis

Het Kuyperhuis is het oude woon- en werkhuis van Abraham Kuyper. Op 31 juli 1901 droeg de Nederlandse Staatscourant het koninklijk besluit uit dat Kuyper de eerste Raadsman van der Kroon werd. Hij moest een nieuw kabinet vormen.

Op 31 juli 1901 werd hij minister van Binnenlandse Zaken van dit nieuwe kabinet-Kuyper (1901-1905) en ‘tijdelijk’ voorzitter van de ministerraad. Dit tijdelijke voorzitterschap werd op 1 november 1901 omgezet in een permanent voorzitterschap. Dit werd opgenomen in het reglement van orde van de ministerraad. Abraham Kuyper zouden we, avant la lettre, dus kunnen beschouwen als de eerste minister-president van Nederland. Deze antirevolutionair woonde vanaf zijn benoeming als minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de ministerraad in het later naar hem genoemde huis. Het huis heeft lange tijd dienst gedaan als partijbureau van de ARP en later het CDA.

Architectuur

Aan de buitenkant vertoont de ‘ambtswoning’ van Kuyper geen deftige aanblik. In oktober 1921, een jaar na het overlijden van Kuyper, is de naam van de straat veranderd van Kanaalstraat in Dr. Kuyperstraat.