24. Vredespaleis

Constitutioneel 

Vredespaleis

Het Internationaal Gerechtshof is verreweg de bekendste ‘bewoner’ van het Vredespaleis. Het Hof moet als voornaamste gerechtelijke instantie van de Verenigde Naties beslissen over juridische geschillen tussen landen. Het Hof bestaat uit 15 rechters van verschillende nationaliteit, die benoemd zijn door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Sinds 1945 zijn bijna tachtig zaken voor het Hof gebracht. Andere ‘bewoners’ van het Vredespaleis zijn: het Permanente Hof van Arbitrage, de Bibliotheek van het Vredespaleis, de Haagse Academie voor Internationaal Recht en de Carnegie-Stichting.

Artikel 90 Grondwet

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

Geschiedenis

De Schotse staalmagnaat Andrew Carnegie (Carnegie Endowment for International Peace)  stelde 1,5 miljoen dollar beschikbaar voor de bouw van een huisvesting voor het Permanent Hof van Arbitrage en een bibliotheek voor Internationaal Recht. Het paleis heeft de naam Vredespaleis gekregen om duidelijk te maken dat het zeer belangrijk is inspanningen te verrichten om internationale geschillen op te lossen om zo de wereldvrede te kunnen handhaven.

Architectuur

Het Vredespaleis is gebouwd na de tweede Vredesconferentie in Den Haag in 1907 en was gereed in 1913. De architect van het Vredespaleis is Louis Cordonnier. Het is een enorm gebouw met een plint van grijze natuursteen en gevels van rode bakstenen in eclectische neorenaissancestijl. Het Vredespaleis heeft schuine daken en twee verschillende torens. Met name de voorgevel en de voortuin zijn indrukwekkend. Beide kennen een symmetriestructuur vanuit het classicisme.